Postulat automatyzacji procesów stosowania prawa w świetle zasady praworządności

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 6 (61) (1974) s. 99-109
Andrzej Mrózek

 

do góry