Słowo i gest w Herodotowej sztuce portretowania

Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego, Tom 56, Numer 5-6 (2001)
Anna Marchewka

 

do góry