Nie rezygnujmy z kultury. Percepcja wzrokowa w ujęciu konstruktywizmu społecznego na tle postkonstruktywizmu i konceptualizmu

Rocznik Antropologii Historii, Tom 3, Numer 1 (4) (2013) s. 251-274
Michał Rydlewski

 

do góry