Czy snowboard jest konkurencją dla narciarstwa? - preferencje dotyczące wyborów sportów śnieżnych przez studentów Instytutu Kultury Fizycznej w Szczecinie

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Tom 31 (2010) s. 301-305
Justyna Wesołowska, Elżbieta Sieńko-Awierianów

 

do góry