Płytki umysł jako współczesne wyzwanie Edukacyjne : Badania eyetracking w refleksji nad czytaniem i pisaniem = Shallow mind as contemporary educational challenge : Eyetracking studies to reflect on reading and writing

Prace Językoznawcze, Tom 19, Numer 2 (2017) s. 105-114
Jacek Krawczyk

 

do góry