Przemoc w Telewizji Polskiej : metodologia, pierwsze wyniki

Przegląd Humanistyczny, Tom 50, Numer 5/6 (398/399) (2006) s. 221-234
Bogusław Sułkowski

 

do góry