Rosja w propagandzie polskich powstań narodowych 1768‑1864 : wybrane zagadnienia

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 48 (2013) s. 5-25
Aleksandra J. Leinwand

 

do góry