Lewis Namier a kwestia "linii Curzona" i kształtowania się polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 48 (2013) s. 48-95
Bartłomiej Rusin

 

do góry