" Brody: Eine galizische Grenzstadt im langen 19. Jahrhundert", Börries Kuzmany, Wien – Köln – Weimar 2012 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 48 (2013) s. 370-373
Jan Surman , Börries Kuzmany (aut. dzieła rec.)

 

do góry