"Wieś zachodniobiałoruska 1944‑1953. Wybrane aspekty", Małgorzata Ruchniewicz, Wrocław 2011 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 48 (2013) s. 398-400
Daniel Boćkowski , Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry