Majątek wygrany w karty - jak po powstaniu styczniowym litewskie Kałnoberże znalazły się w rękach rodziny Stołypinów

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 49, Numer 2 (2014) s. 5-21
Roman Stanisław Jurkowski

 

do góry