Turcja w koncepcjach polskiego Sztabu Generalnego w okresie Konferencji Lozańskiej (1922-1923) : nieznane memorandum Tadeusza Schaetzla

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 49, Numer 2 (2014) s. 23-49
Joanna Gierowska-Kałłaur, Marek Kornat

 

do góry