"Istorija stalinizma. Prinuditielnyj trud w SSSR. Ekonomika, politika, pmiat’: materiały mieżdunarodnoj naucznoj konfieriencyi", red. L. I. Borodkin, S. A. Krasilnikow, O. W. Chlewniuk, Moskwa 2013 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 49, Numer 2 (2014) s. 225-231
Stanisław Ciesielski , L. I. Borodkin (aut. dzieła rec.), S. A. Krasilnikow (aut. dzieła rec.), O. W. Chlewniuk (aut. dzieła rec.)

 

do góry