Pro memoria – dwóch badaczy dziejów Europy Wschodniej: Władysław Andrzej Serczyk (23 VII 1935 – 5 I 2014) i Zbigniew Wójcik (29 X 1922 – 22 III 2014)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 50, Numer 1 (2015) s. 233-240
Michał Kozłowski

 

do góry