Ferdynand I Koburg w oczach prześmiewców : uwagi na temat bułgarskiej satyry politycznej przełomu XIX i XX wieku

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 50, Numer 2 (2015) s. 5-29
Krzysztof Popek

 

do góry