Monarchiści i ich symulacje polityczne w maju - lipcu 1920 roku : memoriały płk. Maxa Bauera i gen. Wasilija Biskupskiego

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 50, Numer 2 (2015) s. 31-54
Joanna Gierowska-Kałłaur

 

do góry