Dokument soboru bazylejskiego dla biskupstwa pomezańskiego (1440 r.)

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Tom 7, Numer 12 (1928) s. 338-343
Alfons Mańkowski

 

do góry