Bułgarzy i Bułgaria w ostatniej ćwierci wieku XIX w publikacjach Jana Grzegorzewskiego (polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 1 (2017) s. 5-31
Jarosław Rubacha

 

do góry