Sprawa budowy kościoła katolickiego w Nikolsku Ussuryjskim (Ussuryjsku) w świetle dokumentów przechowywanych w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym Dalekiego Wschodu we Władywostoku

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 1 (2017) s. 33-53
Przemysław Adamczewski

 

do góry