Prawosławna diecezja chełmska w latach 1915–1918 na łamach „Gazety Ludowej. Tygodnika Ilustrowanego”

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 2 (2017) s. 5-23
Stefan Dmitruk

 

do góry