Degeneracja fantazmatu homoseksualnego w znormalizowanej kinematografii czechosłowackiej : od "Krawca i księcia" Václava Krški (1956) do "Chłopaków z brązu" Stanislava Strnada (1980)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 2 (2017) s. 79-146
Karol Szymański

 

do góry