Pięćdziesiąta rocznica rewolucji październikowej (1967) – przewrót pokoleniowy i polityka historyczna ZSRS

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 2 (2017) s. 193-221
Bartłomiej Gajos

 

do góry