"Najmniej jestem tam gdzie jestem... Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942)", oprac. Elżbieta Orman, tłum. listów niemieckojęzycznych Elżbieta Wrońska, Kraków 2016 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 2 (2017) s. 246-252
Tadeusz Epsztain , Elżbieta Orman (aut. dzieła rec.) , Elżbieta Wrońska (tł.)

 

do góry