Bulgarians and Bulgaria in the last quarter of the nineteenth century in the publications of Jan Grzegorzewski (culture, population, economy)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 51, Numer 1 (Special Issue) (2016) s. 21-46
Jarosław Rubacha

 

do góry