Between Poland, Germany and Russia : a study in the history of the Masurian Philippons

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 51, Numer 1 (Special Issue) (2016) s. 205-224
Piotr Chomik , Stefan Pastuszewski (aut. dzieła rec.), Grzegorz Krassowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Grzegorz Krassowski, "Wspomnienia mazurskiego filipona (Memoirs of a Masurian Philippon), oprac. Stefan Pastuszewski, Bydgoszcz 2014

 

do góry