Chełm Orthodox Diocese as Mentioned in the Gazeta Ludowa : Tygodnik Ilustrowany Weekly from 1915 to 1918

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 2 (Special Issue) (2017) s. 5-24
Stefan Dmitruk

 

do góry