Szymon Askenazy as a diplomat of the Reborn Poland (1920–1923)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 3 (Special Issue) (2017) s. 47-100
Marek Konrat

 

do góry