Intelligentsia and a "new class" : political elites according to Jan Wacław Machajski and Milovan Djilas

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 3 (Special Issue) (2017) s. 157-182
Michał Jerzy Zacharias

 

do góry