On George Gilbert’s "Radical Right in Late Imperial Russia"

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 52, Numer 3 (Special Issue) (2017) s. 231-236
Joanna Rak , George Gilbert (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
George Gilbert, The Radical Right in Late Imperial Russia: Dreams of a True Fatherland?, London and New York 2016

 

do góry