The role of the Georgian Apostolic Autocephalous Orthodox Church in conflicts in the South Caucasus

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 51, Numer 2 (Special Issue) (2016) s. 117-152
Renata Król-Mazur

 

do góry