"Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI–XVII wieku", red. Dariusz Chemperek, Warszawa 2015 : [recenzja]

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 60 (2016) s. 287-296
Urszula Augustyniak , Dariusz Chemperek (aut. dzieła rec.)

 

do góry