W kwestii prawdziwości dzieł sztuki = On Truthfulness in Works of Art

Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Tom 24 (2018) s. 455-469
Józef Dębowski

 

do góry