„Wielowymiarowość resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie”, red. S. Bębas, K. Jagielska, R. Kozioł, Kraków 2015 : [recenzja]

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 4 (2018) s. 507-509
Dariusz Adamczyk , S. Bębas (aut. dzieła rec.), K. Jagielska (aut. dzieła rec.), R. Kozioł (aut. dzieła rec.)

 

do góry