„Almanach pro Reverendissimo Domino Cardinali” Fryderyka Jagiellończyka – historyczne źródło warsztatu astrologa

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Tom 63 (2013) s. 5-70
Ewa Śnieżyńska-Stolot

 

do góry