Księgi Promotionum i Diligentiarum z Donatywy ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609-ok. 1685) w zbiorach Biblioteki i Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Tom 63 (2013) s. 83-130
Jan Rodak

 

do góry