Polemika z cyklem reportaży Ziemowita Szczerka : „Polityka“, nr 27–29, 31–34, 2014

Rocznik Ziem Zachodnich, Tom 1 (2017) s. 784-792
Marcin Tujdowski

 

do góry