Polonika z „Berlinki” w Bibliotece Jagiellońskiej : Projekt „Proweniencje poloników z Pruskiej Biblioteki Państwowej, tzw. Berlinki, przechowywanej w Bibliotece Jagiellońskiej” : Analiza zasobu w oparciu o repozytorium cyfrowe : Sprawozdanie z pierwszego roku realizacji j

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Tom 63 (2013) s. 157-163
Jacek Partyka

 

do góry