Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa - powstanie i rozwój : Projekt „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa”

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Tom 63 (2013) s. 165-181
Krystyna Sanetra

 

do góry