Cesarsko-królewskie gimnazja państwowe miast Lwowa na drodze transformacji w gimnazja państwowe Polski niepodległej 1914-1922

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Tom 63 (2013) s. 187-211
Grzegorz Siudut

 

do góry