Książę Niccola Machiavellego jako przykład zastosowania toposu zakulisowości

Res Rhetorica, Numer 1 (2019) s. 87-98
Marcin Pietrzak

 

do góry