Dyskusja podczas Święta Namiotów (J 7, 1-52)

Ruch Biblijny i Liturgiczny, Tom 35, Numer 5 (1982) s. 321-332
Feliks Gryglewicz

 

do góry