Postać stalkera - retoryka przywództwa w postkatastroficznym świecie = The Stalker - Rhetoric of Leadership in the Post-Catastrophic World

Res Rhetorica, Numer 2 (2019) s. 48-60
Kamila Gieba

 

do góry