Negocjacje polityczne - polityka negocjacji : poznanie a rozpoznanie w retoryce liderów politycznych = Political Negotiations - The Politics of Negotiations : Cognition and Recognition in the Rhetoric of Political Leaders

Res Rhetorica, Numer 2 (2019) s. 61-79
Tomasz Rawski

 

do góry