Retoryczno-obyczajowe tło kampanii medialnej OLX = The rhetorical and social background of the OLX media campaign

Res Rhetorica, Numer 4 (2019) s. 93-98
Anna M. Kiełbiewska

 

do góry