"Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku", T. IV: "Roty kaliskie", Henryk Kowalewicz, Władysław Kuraszkiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 27, Numer 2 (1975) s. 318-320
Bogdan Lesiński , Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.), Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry