Stanowisko Towarzystwa Naukowego Płockiego w sprawie nowego podziału administracyjnego Polski

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 43, Numer 1 (174) (1998) s. 59
Jakub Chojnacki

 

do góry