Schillerowska inscenizacja Tretiakowa : rewelacja polityczna czy teatralna?

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 12 (159) (1978) s. 101-111
Tadeusz Kołakowski

 

do góry