Pierwszy najazd Mongołów na Polskę w roku 1240-41

Przegląd Historyczno-Wojskowy, Tom 9, Numer 2 (1937) s. 175-237, 337-340
Wacław Zatorski

 

do góry