Dania - przykład rozwoju rolnictwa przemysłowego (1910-1939)

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom 35 (1974)
Erik H. Pedersen

 

do góry