Z problematyki badań nad społecznym obiegiem książki

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 10 (157) (1978) s. 25-37
Janusz Ankudowicz

 

do góry